Tin Tức
Thông Báo
Viện Thần Học
Dưỡng Linh
Vui cười
Thanh niên
Hình ảnh
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Đức
Tin vui     Tin lành     Tin mừng     cho Quí vị     vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu.     Hãy gọi điện thoại số miễn phí 0231 58 69 49 27
  
Hãy gọi điện thoại số miễn phí 0231 58 69 49 27     Phước cho người nào được xóa hết tội, bao nhiêu việc làm phạm pháp được tha thứ.     Hãy gọi điện thoại số miễn phí 0231 58 69 49 27

Ban Chấp Hành Giáo Hạt Đức


Giáo hạt trưởng:

Giáo hạt phó:
Mục sư Nguyễn Công Tiễn

Thư ký:
Mục sư Lê Khánh Dương

Thủ quỹ:
Mục sư Nguyễn Đức Đảo

Soát sổ:
Mục sư Nguyễn Thanh Dung
Mục sư Hoàng Daniel

Nghị viên:
Mục sư Phạm Xuân Bahnar Trung


Gởi thư về Ban quan trị
  • Hội Đồng Lãnh Đạo được tổ chức vào ngày 21-23.04.2017.... xem tiếp

  • Hội Đồng Giáo Hạt Đức được tổ chức từ ngày 13-16.05.2016 tại Bad Kissingen.... xem tiếp

  • Đại Hội Âu Châu lần thứ 32 được tổ chức tại Texel, Hòa Lan.... xem tiếp

  • Biết ơn Chúa vô cùng...nghe